+48 22 185 56 30

info@antaslegal.eu

ProfesjonalizmZaangażowanieBezpieczeństwo

Profesjonalizm

Doświadczony radca prawny i doradca podatkowy

Dalej

Zaangażowanie

Energia w działaniu, skuteczna komunikacja

Dalej

Bezpieczeństwo

Ochrona biznesu, praktyczne rozwiązania

Dalej

Jesteś na stronie kancelarii radcy prawnego i doradcy podatkowego Przemysława Dominika Antasa

Kontakt
Co robimy?
Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu postępowań sądowych, arbitrażowych i administracyjnych, w tym podatkowych, a także zarządzaniu ryzykiem prawnym powstania i prowadzenia tego rodzaju sporów. Kancelaria została założona przez Przemysława D. Antasa - radcę prawnego i doradcę podatkowego, który od wielu lat doradza renomowanym spółkom polskim i największym spółkom zagranicznym z listy „Fortune 500”. Kancelaria korzysta z doświadczenia prawnego i biznesowego zdobytego w wiodących firmach prawniczych oraz międzynarodowej firmie doradczej PwC. Działalność Kancelarii koncentruje się na prawnej i podatkowej obsłudze przedsiębiorców (w tym startupów), twórców, artystów oraz organizacji pozarządowych.


Sprawy karne skarbowe i gospodarcze

Obrona w sprawach karnych skarbowych i gospodarczych. Reprezentacja praw pokrzywdzonego. Dochodzenie naprawienia szkody wywołanej przestępstwem. Ochrona praw pokrzywdzonego.

Obrona praw przedsiębiorców

Przygotowania do kontroli. Reprezentacja w postępowaniach przed organami podatkowymi, administracyjnymi i ZUS. Sprawy przed sądami administracyjnymi. Dochodzenie roszczeń od Skarbu Państwa.

Ochrona własności intelektualnej

Negocjowanie umów licencyjnych. Zwalczanie naruszeń znaków towarowych, praw autorskich i innych. Rejestracja praw. Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa. Przetwarzanie damych osobowych. Ochrona dóbr osobistych.

Spory gospodarcze i zarządzanie ryzykiem

Ochrona przed odpowiedzialnością osobistą kadry zarządzającej. Spory korporacyjne. Przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji. Przekształcenia i restrukturyzacje spółek oraz jednoosobowej działalności gospodarczej.
English