+48 22 185 56 30

info@antaslegal.eu

Blog

Businessman is signing a contract, business contract details
27
Cze

Dwie spółki, ten sam zarząd

Co warto wiedzieć: Zasadniczo nie ma przeszkód, aby ta sama osoba zasiadała w zarządach dwóch spółek, które zawierają ze sobą umowę. Członek zarządu musi jednak uzyskać zgodę spółki na zasiadanie we władzach spółki konkurencyjnej. Musi też mieć na uwadze ogólne przepisy o działaniu na szkodę spółki i braku dochowania należytej staranności. Z uwagi na kontrowersje […]

Więcej
Polish Zloty Trading Business Theme. Polish Zloty Closeup. One Hundred Zloty Bills. Polish Currency. Poland, Europe.
14
Cze

Klauzula i co dalej?

Co warto wiedzieć: Klauzula wejdzie w życie za 30 dni. Będzie miała zastosowanie do korzyści podatkowych, które wystąpią po tym czasie, nawet jeżeli wynikają ze zdarzeń przeszłych. Organ, który stwierdził unikanie opodatkowania będzie musiał określić skutki podatkowe na podstawie hipotetycznego stanu faktycznego – stanu, jaki by zaistniał gdyby dokonano „czynności odpowiedniej”. W praktyce nie wiadomo do […]

Więcej
nuty
25
Maj

O co chodzi z muzyką w filmie?

Co warto wiedzieć: Status prawny muzyki w filmie jest kontrowersyjny – występuję na tym tle wiele sporów prawnych. W uproszczeniu, inny będzie status muzyki stworzonej dla filmu, a inny status muzyki, która jest eksploatowana poza filmem. Nie ma tu jednak podziału „zerojedynkowego” – istnieje wiele kontrowersji i zagadnień prawnych związanych z utworami włączonymi do utworów […]

Więcej
pit podatek roczny
7
Kwi

Kryterium dochodowe – netto czy brutto?

Co warto wiedzieć: Istnieje spór w orzecznictwie czy kryterium dochodowe należy liczyć od kwoty netto czy brutto zarobków dziecka. Od strony praktycznej inaczej wygląda sytuacja wspólnego rozliczania się dzieckiem, a inaczej sytuacja korzystania z ulgi na dziecko.     Jakiś czas temu w Gazecie Prawnej ukazała się moja wypowiedź na temat kontrowersji co do obliczania kryterium dochodowego […]

Więcej
Naczelny Sąd Administracyjny
2
Kwi

Zwrotu VAT nie można przeciągać w nieskończoność

Co warto wiedzieć: Na początku tego roku pojawiły się wyroki Wojewódzkich Sądów Administracyjnych odrzucające skargi podatników o przewlekłe prowadzenie kontroli zwrotów VAT. Sądy powołują się na „sierpniową” nowelizację prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, która zmienia katalog działań administracji, na które przysługuje skarga do sądu administracyjnego.Argumentują, że ogólna skarga na przeciągającą się kontrolę zasadności zwrotu […]

Więcej
English